รหัสไปรษณีย์ตาก

รหัสไปรษณีย์ > รหัสไปรษณีย์ตาก

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ตาก

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
ตาก ท่าสองยาง 63150 ปณ.ท่าสองยาง  
ตาก บ้านตาก 63120 ปณ.บ้านตาก  
ตาก พบพระ 63160 ปณ.พบพระ  
ตาก เมือง 63000 ปณ.ตาก  
ตาก แม่ระมาด 63140 ปณ.แม่ระมาด  
ตาก แม่สอด 63110 ปณ.แม่สอด  
ตาก วังเจ้า 63000 ปณ.ตาก  
ตาก สามเงา 63130 ปณ.สามเงา  
ตาก อุ้มผาง 63170 ปณ.อุ้มผาง