รหัสไปรษณีย์นครนายก

รหัสไปรษณีย์ > รหัสไปรษณีย์นครนายก

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด นครนายก

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
นครนายก บ้านนา 26110 ปณ.บ้านนา  
นครนายก ปากพลี 26130 ปณ.ปากพลี  
นครนายก เมือง 26000 ปณ.นครนายก  
นครนายก เมือง 26001 ปณฝ. รร.จปร. เฉพาะ ต.พรหมณี ม.1, ม.13, ภายในบริเวณ รร.จปร. และ รร.ปิยชาติ
นครนายก องครักษ์ 26120 ปณ.องครักษ์