รหัสไปรษณีย์นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ > รหัสไปรษณีย์นนทบุรี

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด นนทบุรี

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
นนทบุรี ไทรน้อย 11150 ปณ.ไทรน้อย  
นนทบุรี บางกรวย 11130 ปณ.บางกรวย  
นนทบุรี บางบัวทอง 11110 ปณ.บางบัวทอง  
นนทบุรี บางใหญ่ 11140 ปณ.บางใหญ่  
นนทบุรี ปากเกร็ด 11120 ปณ.ปากเกร็ด  
นนทบุรี เมือง 11000 ปณ.นนทบุรี