รหัสไปรษณีย์พะเยา

รหัสไปรษณีย์ > รหัสไปรษณีย์พะเยา

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด พะเยา

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
พะเยา จุน 56150 ปณ.จุน  
พะเยา เชียงคำ 56110 ปณ.เชียงคำ  
พะเยา เชียงม่วน 56160 ปณ.เชียงม่วน  
พะเยา ดอกคำใต้ 56120 ปณ.ดอกคำใต้  
พะเยา ปง 56140 ปณ.ปง  
พะเยา ภูกามยาว 56000 ปณ.พะเยา  
พะเยา ภูซาง 56110 ปณ.ภูซาง  
พะเยา เมือง 56000 ปณ.พะเยา  
พะเยา แม่ใจ 56130 ปณ.แม่ใจ