รหัสไปรษณีย์ยะลา

รหัสไปรษณีย์ > รหัสไปรษณีย์ยะลา

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ยะลา

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
ยะลา กรงปินัง 95000 ปณ.ยะลา  
ยะลา กาบัง 95120 ปณ.ยะหา  
ยะลา ธารโต 95130 ปณ.บันนังสตา เฉพาะ ต.แม่หวาด ม.6
ยะลา ธารโต 95150 ปณ.ธารโต  
ยะลา ธารโต 95170 ปณ.แม่หวาด เฉพาะ ต.แม่หวาด ม.1-5, ม.7-8
ยะลา บันนังสตา 95130 ปณ.บันนังสตา  
ยะลา เบตง 95110 ปณ.เบตง  
ยะลา เมือง 95000 ปณ.ยะลา  
ยะลา เมือง 95160 ปณ.ลำใหม่ เฉพาะ ต.พร่อน, ต.ลิดล, ต.ลำใหม่, ต.ลำพระยา
ยะลา ยะหา 95120 ปณ.ยะหา  
ยะลา รามัน 95140 ปณ.รามัน