รหัสไปรษณีย์สมุทรสาคร

รหัสไปรษณีย์ > รหัสไปรษณีย์สมุทรสาคร

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด สมุทรสาคร

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 74110 ปณ.กระทุ่มแบน  
สมุทรสาคร กระทุ่มแบน 74130 ปณ.อ้อมน้อย เฉพาะ ต.อ้อมน้อย
สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 70210 ปณ.หลักห้า จ.ราชบุรี เฉพาะ ต.โรงเข้ ม.4 บ้านเลขที่ 1-36, ต.หนองสองห้อง ม.1 บ้านเลขที่ 1-26
สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 74120 ปณ.บ้านแพ้ว  
สมุทรสาคร เมือง 74000 ปณ.สมุทรสาคร  
สอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติม เกี่ยวกับงานไปรษณีย์ โทรศัพท์ : 0 2831 3600 หรือ callcenter : 1545