รหัสไปรษณีย์นครศรีธรรมราช

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด นครศรีธรรมราช

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
นครศรีธรรมราช ขนอม 80210 ปณ.ขนอม  
นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ์ 80130 ปณ.ร่อนพิบูลย์  
นครศรีธรรมราช จุฬาภรณ์ 80180 ปณ.ชะอวด เฉพาะ ต.บ้านชะอวด, ต.บ้านควนมุด
นครศรีธรรมราช ฉวาง 80150 ปณ.ฉวาง  
นครศรีธรรมราช ฉวาง 80250 ปณ.คลองจันดี เฉพาะ ต.ละอาย, ต.จันดี, ต.ฉวาง ม.8
นครศรีธรรมราช ฉวาง 80260 ปณ.ทานพอ เฉพาะ ต.กะเบียด, ต.ห้วยปริก, ต.นาเขลียง, ต.นากะชะ ม.3-6, ต.นาแว ม.1-6, ม.8-11, ต.ไม้เรียง ม.1-3, ม.5, ม.8-10
นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ 80190 ปณ.เชียรใหญ่  
นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ 80290 ปณ.ชะเมา เฉพาะ ต.ดอนตรอ, ต.ทางพูน ม.1-2, ม.6
นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ 80350 ปณ.ไม้หลา เฉพาะ ต.ทางพูน ม.3-4
นครศรีธรรมราช ชะอวด 80180 ปณ.ชะอวด  
นครศรีธรรมราช ช้างกลาง 80220 ปณ.นาบอน เฉพาะ ต.ช้างกลาง ม.8, ม.16
นครศรีธรรมราช ช้างกลาง 80250 ปณ.คลองจันดี  
นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่ 80190 ปณ.เชียรใหญ่  
นครศรีธรรมราช ถ้ำพรรณรา 80260 ปณ.ทานพอ  
นครศรีธรรมราช ท่าศาลา 80160 ปณ.ท่าศาลา  
นครศรีธรรมราช ทุ่งสง 80110 ปณ.ทุ่งสง  
นครศรีธรรมราช ทุ่งสง 80310 ปณ.บ้านพูน เฉพาะ ต.กะปาง, ต.เขาโร ม.5, ต.ที่วัง ม.3-4, ม.11
นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ 80240 ปณ.ทุ่งใหญ่  
นครศรีธรรมราช นบพิตำ 80160 ปณ.ท่าศาลา  
นครศรีธรรมราช นาบอน 80220 ปณ.นาบอน  
นครศรีธรรมราช นาบอน 80250 ปณ.คลองจันดี เฉพาะ ต.แก้วแสน ม.3-4
นครศรีธรรมราช บางขัน 80360 ปณ.บางขัน  
นครศรีธรรมราช ปากพนัง 80140 ปณ.ปากพนัง  
นครศรีธรรมราช ปากพนัง 80330 ปณ.บางจาก เฉพาะ ต.คลองน้อย, ต.ชะเมา, ต.เกาะทวด
นครศรีธรรมราช พรหมคีรี 80320 ปณ.พรหมคีรี  
นครศรีธรรมราช พระพรหม 80000 ปณ.นครศรีธรรมราช  
นครศรีธรรมราช พิปูน 80270 ปณ.พิปูน  
นครศรีธรรมราช เมือง 80000 ปณ.นครศรีธรรมราช  
นครศรีธรรมราช เมือง 80280 ปณ.เขามหาชัย เฉพาะ ต.กำแพงเซา, ต.ท่างิ้ว, ต.นาทราย
นครศรีธรรมราช เมือง 80290 ปณ.ชะเมา เฉพาะ ต.ท่าเรือ ม.2-6, ม.8, ม.14-17
นครศรีธรรมราช เมือง 80330 ปณ.บางจาก เฉพาะ ต.บางจาก
นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ 80130 ปณ.ร่อนพิบูลย์  
นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ 80350 ปณ.ไม้หลา เฉพาะ ต.เสาธง, ต.หินตก
นครศรีธรรมราช ลานสกา 80230 ปณ.ลานสะกา  
นครศรีธรรมราช สิชล 80120 ปณ.สิชล  
นครศรีธรรมราช สิชล 80340 ปณ.เสาเภา เฉพาะ ต.เสาเภา, ต.เทพราช
นครศรีธรรมราช หัวไทร 80170 ปณ.หัวไทร  

สอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติม เกี่ยวกับงานไปรษณีย์ โทรศัพท์ : 0 2831 3600 หรือ callcenter : 1545

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2021 SiamHa.Com All Rights Reserved.
รหัสไปรษณีย์นครศรีธรรมราช