รหัสไปรษณีย์ศรีสะเกษ

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด ศรีสะเกษ

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ 33110 ปณ.กันทรลักษ์  
ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 33130 ปณ.กันทรารมย์  
ศรีสะเกษ ขุขันธ์ 33140 ปณ.ขุขันธ์  
ศรีสะเกษ ขุนหาญ 33150 ปณ.ขุนหาญ  
ศรีสะเกษ น้ำเกลี้ยง 33130 ปณ.กันทรารมย์  
ศรีสะเกษ โนนคูณ 33250 ปณ.โนนคูณ  
ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ 33220 ปณ.บึงบูรพ์  
ศรีสะเกษ เบญจลักษ์ 33110 ปณ.กันทรลักษณ์  
ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ 33170 ปณ.ปรางค์กู่  
ศรีสะเกษ พยุห์ 33230 ปณ.พยุห์  
ศรีสะเกษ โพธิ์ศรีสุวรรณ 33120 ปณ.อุทุมพรพิสัย  
ศรีสะเกษ ไพรบึง 33180 ปณ.ไพรบึง  
ศรีสะเกษ ภูสิงห์ 33140 ปณ.ขุขันธ์  
ศรีสะเกษ เมือง 33000 ปณ.ศรีสะเกษ  
ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ 33120 ปณ.อุทุมพรพิสัย  
ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย 33190 ปณ.ยางชุมน้อย  
ศรีสะเกษ ราษีไศล 33160 ปณ.ราษีไศล  
ศรีสะเกษ วังหิน 33270 ปณ.วังหิน  
ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 33240 ปณ.ศรีรัตนะ  
ศรีสะเกษ ศิลาลาด 33160 ปณ.ราษีไศล  
ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน 33210 ปณ.ห้วยทับทัน  
ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย 33120 ปณ.อุทุมพรพิสัย  

สอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติม เกี่ยวกับงานไปรษณีย์ โทรศัพท์ : 0 2831 3600 หรือ callcenter : 1545

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2021 SiamHa.Com All Rights Reserved.
รหัสไปรษณีย์ศรีสะเกษ