รหัสไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84160 ปณ.กาญจนดิษฐ์  
สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ 84290 ปณ.ท่าทองใหม่ เฉพาะ ต.ท่าทองใหม่, ต.ทุ่งกง, ต.ทุ่งรัง
สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน 84280 ปณ.เกาะพะงัน  
สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 84140 ปณ.เกาะสมุย  
สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 84220 ปณ.ดอนสัก เฉพาะ ต.อ่างทอง ม.6 (เกาะพลวย)
สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 84310 ปณ.ละไม เฉพาะ ต.มะเร็ต
สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 84320 ปณ.เฉวง เฉพาะ ต.บ่อผุด
สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย 84330 ปณ.แม่น้ำ เฉพาะ ต.แม่น้ำ
สุราษฎร์ธานี คีรีรัฐนิคม 84180 ปณ.คีรีรัฐนิคม  
สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84210 ปณ.พระแสง เฉพาะ ต.พ่วงพรหมนคร
สุราษฎร์ธานี เคียนซา 84260 ปณ.เคียนซา  
สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี 84350 ปณ.ชัยบุรี  
สุราษฎร์ธานี ไชยา 84110 ปณ.ไชยา  
สุราษฎร์ธานี ดอนสัก 84160 ปณ.กาญจนดิษฐ์ เฉพาะ ต.ชลคราม
สุราษฎร์ธานี ดอนสัก 84220 ปณ.ดอนสัก  
สุราษฎร์ธานี ดอนสัก 84340 ปณ.ปากแพรก เฉพาะ ต.ปากแพรก
สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง 84150 ปณ.ท่าฉาง  
สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ 84170 ปณ.ท่าชนะ  
สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน 84230 ปณ.บ้านตาขุน  
สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม 84240 ปณ.บ้านนาเดิม  
สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84120 ปณ.บ้านนาสาร  
สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84240 ปณ.บ้านนาเดิม เฉพาะ ต.ควนสุวรรณ ม.3, ม.5, ม.7
สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร 84270 ปณ.พรุพี เฉพาะ ต.ควนศรี, ต.พรุพี
สุราษฎร์ธานี พนม 84250 ปณ.พนม  
สุราษฎร์ธานี พระแสง 84210 ปณ.พระแสง  
สุราษฎร์ธานี พุนพิน 84130 ปณ.พุนพิน  
สุราษฎร์ธานี เมือง 84000 ปณ.สุราษฎร์ธานี  
สุราษฎร์ธานี เมือง 84100 ปณ.ขุนทะเล เฉพาะ ต.ขุนทะเล
สุราษฎร์ธานี วิภาวดี 84180 ปณ.คีรีรัฐนิคม  
สุราษฎร์ธานี เวียงสระ 84190 ปณ.บ้านส้อง  

สอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติม เกี่ยวกับงานไปรษณีย์ โทรศัพท์ : 0 2831 3600 หรือ callcenter : 1545

ติดต่อเรา สยามฮาดอทคอม ได้ที่ อีเมล์ : webmaster@siamha.com มือถือ : 086-274-5774, 084-844-3709
สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สยามฮาดอทคอม
© Copyright 2021 SiamHa.Com All Rights Reserved.
รหัสไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี