รหัสไปรษณีย์อำนาจเจริญ

รหัสไปรษณีย์ > รหัสไปรษณีย์อำนาจเจริญ

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด อำนาจเจริญ

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
อำนาจเจริญ ชานุมาน 37210 ปณ.ชานุมาน  
อำนาจเจริญ ปทุมราชวงศา 37110 ปณ.ปทุมราชวงศา  
อำนาจเจริญ พนา 37180 ปณ.พนา  
อำนาจเจริญ เมือง 37000 ปณ.อำนาจเจริญ  
อำนาจเจริญ ลืออำนาจ 37000 ปณ.อำนาจเจริญ  
อำนาจเจริญ เสนางคนิคม 37290 ปณ.เสนางคนิคม  
อำนาจเจริญ หัวตะพาน 37240 ปณ.หัวตะพาน