รหัสไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน

รหัสไปรษณีย์ > รหัสไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน

รหัสไปรษณีย์ จังหวัด แม่ฮ่องสอน

จังหวัด อำเภอ รหัสไปรษณีย์ ปณ. หมายเหตุ
แม่ฮ่องสอน ขุนยวม 58140 ปณ.ขุนยวม  
แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า 58150 ปณ.ปางมะผ้า  
แม่ฮ่องสอน ปาย 58130 ปณ.ปาย  
แม่ฮ่องสอน เมือง 58000 ปณ.แม่ฮ่องสอน  
แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 58120 ปณ.แม่ลาน้อย  
แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง 58110 ปณ.แม่สะเรียง  
แม่ฮ่องสอน สบเมย 58110 ปณ.แม่สะเรียง